Beynəlxalq Valyuta Fondu

PL/TMM sahəsində fəaliyyəti

Maliyyə sabitliyinin qorunması beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) üçün prioritet məsələdir. BVF üzvlərinin iqtisadi sistemlərinə və maliyyə sektoruna nəzarətin həyata keçirilməsində geniş təcrübəyə malik olması dövlətlərin PL/TMM üzrə beynəlxalq standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsində fayda verir

Azərbaycanla əməkdaşlıq

Pulların leqallaşdırılması, əlaqəli predikat cinayətlər, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, habelə kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsi bir çox ölkələrin maliyyə sektoruna və ya xarici sabitliyinə təhdidlər yaradır və beynəlxalq maliyyə sistemini də təhlükə ilə üz-üzə qoyur. Bu baxımdan, MMX əməkdaşlıq çərçivəsində BVF-dən təlimlər və ekspert dəstəyi şəklində texniki yardım almışdır

← Geriyə