You are here: 

Təlimatlar

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslərin “öz müştərini tanı” siyasətinə dair Təlimat KYC-telimat_Rieltorlar-2019.pdf Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən lombardlar üçün “öz müştərini tanı” siyasətinə dair Təlimat KYC-telimat_Lombard-2019.pdf Maliyyə Təhqiqatları üzrə Təlimat MI_telimat1.pdf emlak_2022.pdf Daşınmaz əmlak bazarında xüsusi meyarların göstəriciləri, 2022 TFS.pdf Hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqinə dair təlimat